Dołącz do nas!

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, cierpliwą, wiesz co to empatia, rozumiesz osoby starsze i potrzebujące pomocy, znasz język niemiecki i zdecydowałaś/eś się na pracę za granicą - dołącz do nas!

Oferujemy:

oferty pracy dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb

wysokie zarobki do 2500€ oraz atrakcyjne premie okolicznościowe

możliwość wyboru waluty oraz sposobu wypłacania wynagrodzenia

organizację transportu bezpośrednio do miejsca pracy i powrotu do domu oraz zwrot kosztów podróży

24 godzinne wsparcie

indywidualnego ustalenia trybu pracy i długości pobytu

możliwość wybrania przez Państwa regionu / landu

legalną i bezpieczną pracę w oparciu o umowę zlecenie lub własną działalność gospodarczą

druk A1 potwierdzający legalność pracy za granicą oraz Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawniającą do bezpłatnej opieki medycznej na terenie całych Niemiec

wynagrodzenie płatne przelewem na podane konto do 10go następnego miesiąca, możliwość pobierania zaliczek.

Oczekujemy:

znajomości języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację

doświadczenia w opiece nad osobą starszą, chorą lub niepełnosprawnąMile widziane:

wykształcenie w zakresie opieki nad osobami starszymi (dyplomy, certyfikaty, kursy, szkolenia etc.)

czynne prawo jazdy kat. B

referencje od rodzin lub firm, z którymi Państwo współpracowaliście mile widziane